گیربکس های ایرانی

گیربکس های معتبر ایرانی

گیربکس خورشیدی

انواع گیربکس خورشیدی ایرانی و خارجی

گیربکس SEW آلمان

انواع گیربکس های حلزونی ، آویز و …

درباره ی متحد

فروشگاه متحد از سالیان پیش

این فروشگاه از سالها پیش در حوزه صنعت کشور ، فروش انواع الکتروموتور ، الکتروگیربکس و انواع الکتروپمپ را شامل میشود
helical worm

چرا دلاویر ما

فعالیت در زمینه فروش انواع الکتروگیربکس های SEW از جمله گیربکس های حلزونی ، شافت مستقیم ، کرانویل پینیون و دورمتغیر
بیشتر بخوانید

مشاوره جهانی

در کنار فعالیت تخصیی فروش انواع الکتروگیربکس ، فروش تمامی مدل های الکتروموتور و الکتروپمپ را میتوانید از فروشگاه متحد تهیه کنید 

بیشتر بخوانید
heavy duty gear